Vrijwilligerswerk

FedeAU komt in actie voor onze leden die vanwege hun status geen beroep kunnen doen op vrijwillige hulp.
Dit geldt voor coöperaties zonder sociale doelstellingen, bedrijven, zelfstandigen, enz.

FedeAU stelt 1200 vrijwilligersdagen beschikbaar (indien nodig te verlengen) van juni 2023 tot juni 2024. Praktisch gezien worden vrijwilligers geregistreerd bij FedeAU en beschermd door een ziektekostenverzekering + in het geval van een inspectie op het werk.


Om te profiteren van deze steun :

1 / De vrijwilliger erkent en ondertekent de onderstaande informatieverklaring (eenmalig)

2/ Het project vult het bijgevoegde formulier in voor elke dag waarop een of meer vrijwilligers komen.


DOCUMENTEN

VRIJWILLIGERSREGISTRATIEFORMULIER

Ontdek ons andere nieuws

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Volgend jaar oktober zullen de sociale inspectiediensten steekproefsgewijze controles uitvoeren in de landbouw (CP 144) en tuinbouwbedrijven (CP 145).Controles ter plaatse zijn vooral informatief en preventief van aard. Ze worden vooraf gepubliceerd op de website van...

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Droogtes, hevige buien: het klimaat slaat op hol! Hoe zit het met grond geteeld met MSV? Wat zijn de voordelen, de hefbomen, de uitdagingen en de behoeften? Op donderdag 13 juli organiseerden FedeAU en het GASAP netwerk een Living Soil Market Garden workshop op het...

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: