Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Volgend jaar oktober zullen de sociale inspectiediensten steekproefsgewijze controles uitvoeren in de landbouw (CP 144) en tuinbouwbedrijven (CP 145).
Controles ter plaatse zijn vooral informatief en preventief van aard. Ze worden vooraf gepubliceerd op de website van de Social Information and Research Service (SIRS). Ze richten zich op denaleving van sociale wetgeving en arbeidsreglementen in sectoren die als fraudegevoelig worden beschouwd.

Op de SIRS-website(www.sirs.belgique.be) is een specifieke checklist voor de groene sectoren beschikbaar, zodat werkgevers kunnen nagaan welke punten zullen worden gecontroleerd.

De sociale inspecteurs zullen controleren op overtredingen met betrekking tot zwartwerk (Dimona en DMFA) en illegale bezetting (werkvergunning en bezettingsvergunning), maar zullen onder andere ook controleren of bedrijven in orde zijn met betrekking tot :

  1. werkvoorschriften , inclusief alle werktijden en verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  2. arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdovereenkomsten, studentenovereenkomsten)
  3. gelegenheidsformulieren (ophaalkaart), die seizoenarbeiders moeten kunnen overleggen en die minstens eenmaal per week door de werkgever moeten worden geparafeerd
  4. arbeidsongevallenverzekering
  5. vrijwillige status

Ze zullen ook controleren of het bedrijf zelfstandigen heeft.

Er is een post-evaluatie gepland om de vastgestelde overtredingen en de mogelijkheden om ze te corrigeren te bekijken. Daartoe voert de betrokken inspectiedienst minstens één administratieve controle uit, één maand na de datum van de controle, om na te gaan of de fout is rechtgezet.
bron: https: //www.partena-professional.be/fr/controles-flash-dans-les-secteurs-verts-en-octobre-2023 & https://www.fwhnet.be/

Ontdek ons andere nieuws

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

De missie van FedeAU is het ondersteunen van professionals op het gebied van stadslandbouw op alle niveaus van hun praktijk. Dankzij financiering van het Brussels Gewest en de QiGreen Foundation organiseert FedeAU praktische workshops en promoot ze de expertise van...

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Droogtes, hevige buien: het klimaat slaat op hol! Hoe zit het met grond geteeld met MSV? Wat zijn de voordelen, de hefbomen, de uitdagingen en de behoeften? Op donderdag 13 juli organiseerden FedeAU en het GASAP netwerk een Living Soil Market Garden workshop op het...

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: