Brengt de stem van professionals samen, versterkt en draagt in Brusselse stadslandbouw

"
In een stad waar de projecten vanprofessionele stadslandbouw zijn booming, wil de FedeAU de werkomgeving van deze belangrijke spelers versterken, hun technische vaardigheden versterken en de barrières wegnemen waarmee ze worden geconfronteerd.

De vereniging wil een steun zijn, door en voor stadslandbouwprofessionals in een participatieve en co-geconstrueerde dynamiek, voor de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve stadslandbouw in Brussel en de rand. Het heeft met name tot doel de duurzaamheid en de ontwikkeling van hoogwaardige banen te vergemakkelijken, de maatschappelijke voordelen van stadslandbouw te benadrukken, inspiratie op te doen en in dialoog te gaan met organisaties uit andere regio’s, en de hoeveelheden lokaal, duurzaam voedsel te vergroten. , gevarieerd en toegankelijk voor de Brusselaars

Onze missies

De FedeAU wil producenten en andere actoren uit de sector in en rond Brussel samenbrengen om :

Staan voor

De vereniging wil de woordvoerder zijn voor haar leden met als doel: hun gemeenschappelijke belangen en eisen verdedigen . Ze speelt de gesprekspartner rol met overheden, academische instellingen, sectoren, het grote publiek en sectoren die betrokken zijn bij de multifunctionaliteit van stadslandbouw.

Mutualiseren en COMMUNICEREN

De vereniging is van plan de banden tussen haar leden versterken door ruimte te bieden voor werk, dialoog en reflectie door en voor producenten op basis van collectieve intelligentietools. De FedeAU wensen de uitwisseling van kennis en goede praktijken vergemakkelijken , het bevorderen van technische ondersteuning tussen collega’s, evenals: collectieve diensten en tools ontwikkelen volgens de behoeften van het veld.

Waarom stadslandbouw steunen?

Stadslandbouw vertegenwoordigt een sleutelsector voor Brussel en zijn ontwikkeling naar een duurzamere samenleving. Het levert inderdaad veel maatschappelijke voordelen op, met name:

Verhoogde voedselbestendigheid in Brussel

Hoogwaardige, gezonde voeding

Kortsluitingen versterken lokale banden en verminderen transportgerelateerde emissies

Eilanden van de natuur, gunstig voor biodiversiteit, ecosystemen en menselijk welzijn

Jobcreatie, heroriëntatie, sociaal-professionele re-integratie

Educatieve rol voor kinderen en volwassenen uit de stad die weinig contact hebben met de natuur

Nieuws

Blijf op de hoogte van onze aankomende evenementen, het laatste nieuws over FedeAU en onze functies.

Rondtrekkende co-creatiebijeenkomsten tussen regionale planningsactoren en AU-producenten

In het kader van het Nourrir Bruxelles Festival organiseren de projectondersteunende diensten stadslandbouw een dag van ontmoeting en co-creatie tussen vastgoedontwikkelaars, landplanners en producenten van stadslandbouw.

Neem deel aan de Summer School of Urban Agriculture and Sustainable Food in Brussel !!

Een week om de huidige voedselsystemen in vraag te stellen en na te denken over acties op nationaal, regionaal en burgerniveau. Het volledige programma staat hier >>> https://ecoledeteaubxl.be/Programme.html Inschrijvingen, het is zover>>>...

COINS CHAMPS-uitnodiging: Compostering en terugwinning van organisch afval

Het ontdekken van verschillende methoden voor compostering en terugwinning van organisch afval (mest, gewasafval, groenafval, droogtoilet, enz.) binnen een professioneel landbouwproject.

© Ferme Urbaine

De FedeAU, een gemeenschap boven alles

Effectieve leden

De federatie zou niets zijn zonder haar leden! Het is inderdaad gemaakt om collectieve ondersteuning te bieden aan professionals in duurzame stadslandbouw in Brussel en de rand . Als u zich herkent in deze definitie en wilt profiteren van de diensten van FedeAU en wilt deelnemen aan de ontwikkeling ervan, aarzel dan niet langer en neem contact met ons op om effectief lid te worden!

Aangesloten leden

Als je bent een professional nog niet geïnstalleerd maar dat u graag wilt deelnemen aan activiteiten en op de hoogte wilt worden gehouden van de ontwikkeling van FedeAU,

Of als je een structuur betrokken bij stadslandbouwkwesties en dat u de federatie wilt steunen en op de hoogte wilt worden gehouden van haar ontwikkeling,
Dus neem contact met ons op om lid te worden van FedeAU!

Suggesties

Eindelijk, als je die hebt suggesties samenwerking, middelen die nuttig voor ons kunnen zijn, of ideeën voor verbetering, aarzel dan niet om Neem contact op.

Ons team

Ons team bestaat uit een coördinator en een raad van bestuur van 6 personen uit de stadslandbouwsector met complementaire expertise:

Gaëtane Charlier

Coördinator

coordination@fedeau.be

Alexandre Lefebvre

Lid van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordigd bij Alaube

Amandine Vandormael

Lid van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordigd Refresh Brussels

Jeremy Paillet

Lid van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordigd Le Début des Haricots

Jonathan Peuch

Lid van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordigt de GASAP-netwerk

Massimo Federico

Lid van de Raad van Bestuur

Noémie Maughan

Lid van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordigd Agroecology Lab – ULB

Een ondersteunend netwerk

Het Brussels Gewest steunt een netwerk voor stadslandbouw waarvan FedeAU deel uitmaakt.

De Federatie biedt ondersteuning aan professionals in de stadslandbouw in activiteit door de oprichting van collectieve dynamiek.

Andere structuren bieden meer individuele ondersteuning voor professionals die reeds gevestigd zijn of voor projectleiders in de oprichtings- of installatiefase.

Vind informatie over de verschillende organisaties in het ondersteuningsnetwerk op https://www.agricultreurbaine.brussels/

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: