Verordening inzake de financiering van de voedselproductie in Brussel – Situatie op 7 mei 2023

Tijdschema overheid

Maron heeft zijn instructies gegeven aan BEE, dat nu moet proberen een cijfer te plakken op de totale kosten van de bestelling. Het is de bedoeling dat ze in juli (maar waarschijnlijk in september) een eerste legale versie versturen. De verordening zal worden gevalideerd tijdens de volgende zittingsperiode (met alle onzekerheden van dien).

Inhoud

Voorlopig volgt de firma Maron (min of meer) de grote lijnen van onze verzoeken, en dat is iets om blij mee te zijn. Maar nu komt alles op zijn pootjes terecht, want het belangrijkste is hoe onze eisen worden omgezet in de verordening.

Aanwijzingen die momenteel door de minister worden gegeven:

Prioriteiten:

 • Maron staat open voor het idee van inkomenssteun voor kleine boeren. Dit is al een grote stap voorwaarts, want het was geen uitgemaakte zaak! Maar FedeAU houdt nauwlettend in de gaten welke richtingen worden ingeslagen om dat te garanderen:
  • inkomenssteun is niet beperkt in de tijd (bijv. gedurende de eerste 5 jaar)
  • de steun wordt berekend op basis van de omzet en het aantal VTE’s (en niet op basis van het aantal VTE’s/oppervlakte, zoals Maron momenteel voorstelt)
 • Investerings- en installatiesteun, blijkbaar ook investeringsfinanciering voor voorzieningen met een klimatologische of milieu-impact (moet nog worden verduidelijkt). Deze steun zou een % van je investeringskosten financieren (afgetopt per type uitgave), zodat je de volledige kosten van je investering van tevoren zou moeten betalen.
 • Steun voor ecologische praktijken: het valt nog te bezien of alleen de kosten voor het verkrijgen van de biologische certificering en de kosten in verband met de certificering in aanmerking worden genomen, of dat dit ook steun voor ecologische praktijken buiten de biologische certificering omvat.

👉In de 2e fase zou de verordening het project financieren:

 • Ondersteuning voor logistiek en verkoopbevordering
 • Ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling

Criteria om in aanmerking te komen:

 • Het hoofdkantoor moet in Brussel gevestigd zijn. Helaas is er een zeer reëel risico dat deze verordening producenten uit de buitenwijken van Brussel zal uitsluiten. Zelfs als FedeAU blijft pleiten voor het opnemen van de periferie, is er objectief gezien weinig kans dat dit het geval zal zijn.
 • NACE-code met betrekking tot de landbouwproductieactiviteit (FedeAU zal vragen welke codes worden beoogd, om te controleren of alle productieactiviteiten zijn opgenomen)
 • Voer de definitie van actieve landbouwer in (We zullen om meer details vragen)
 • Maximaal 50% van hun werktijd besteden aan niet-productieve activiteiten (zeer twijfelachtig! We zullen vragen om meer details en hun redenen voor dit criterium, maar FedeAU is er duidelijk tegen).
 • Ofwel biologisch gecertificeerd zijn, ofwel al een oproep voor duurzame projecten uit Brussel hebben gewonnen (bijv. de oproep voor projecten van Good Food). Als geen van beide het geval is, zal een jury controleren of het project als duurzaam kan worden beschouwd. (Volgens FedeAU lijkt dit compromis correct te zijn, ook al moet de ontwikkeling ervan in de gaten worden gehouden).

Het werk gaat door. We komen bij je terug als we je op bepaalde punten beter moeten raadplegen. Als je in de tussentijd opmerkingen of aandachtspunten hebt, kun je altijd contact opnemen met Gaëtane (coordination@fedeau.be of 0493577532).

Ontdek ons andere nieuws

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: