Zomerse veldhoeken: U-pick en koolteelt (in het Frans)

2 workshops voor het delen van kennis en ervaring tussen producenten

FedeAU organiseert samen met Village Partenaire en Graines de Paysans 2 gratis workshops voor de uitwisseling van kennis tussen producenten, “Coin de champ” genaamd:

Het eerste deel gaat over de teelt van kool en spruitjes: we zullen de verschillende stadia van de teelt van kool en spruitjes doorlopen, van de productie van de planten tot de oogst. Wij zullen de bepalende factoren van deze teelt bespreken: klimaat, bodem, bemesting, irrigatie, onderhoud, ziekten, plagen, gebreken, overschotten, oogst en opslag.

Wanneer? 28 juli van 9.00 tot 12.30 uur op het landbouwproefterrein in Anderlecht

Inschrijving

Alle info hier

Tijdens de tweede sessie zal vooral aandacht worden besteed aan de U-pick als afzetmethode: ervaringen zullen worden uitgewisseld over kansen en obstakels, en er zal advies worden gegeven over hoe de consumenten kunnen worden voorgelicht, hoe de logistiek kan worden gepland en welke gevolgen dit heeft voor de productie.

Wanneer? 18 augustus van 15 tot 18 uur op de Chant des Cailles boerderij

Inschrijving

Alle info hier

Ontdek ons andere nieuws

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Volgend jaar oktober zullen de sociale inspectiediensten steekproefsgewijze controles uitvoeren in de landbouw (CP 144) en tuinbouwbedrijven (CP 145).Controles ter plaatse zijn vooral informatief en preventief van aard. Ze worden vooraf gepubliceerd op de website van...

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Droogtes, hevige buien: het klimaat slaat op hol! Hoe zit het met grond geteeld met MSV? Wat zijn de voordelen, de hefbomen, de uitdagingen en de behoeften? Op donderdag 13 juli organiseerden FedeAU en het GASAP netwerk een Living Soil Market Garden workshop op het...

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: