Het Fede team groeit!

Welkom aan Laura Sylvia Herman, die zich bij Gaëtane Charlier voegt in het vaste team van FedeAU.

Laura was gespecialiseerd in management en openbaar vervoer voordat ze de overstap maakte naar de tuinbouw. Ze begon bij Vert d’Iris en werkte vervolgens twee jaar bij de landbouwcoöperatie RadisKale in Anderlecht. Dankzij een subsidie van de QiGreen Foundation wordt hij in april 2023 lid van de Federatie.

Laura ontwikkelt de positie van Community ManagerHet zal uw contactpersoon zijn voor elke vraag of initiatief betreffende het delen van middelen, de organisatie van workshops en Coins de Champs, evenementen en expertinterventies, maar ook het opzetten van een databank over UA in Brussel, en tenslotte alles wat te maken heeft met communicatie en sociale media.

Gaëtane richt zich op de functie van coördinator en pleitbezorgerHet is uw contactpersoon voor alle impulsen of bijdragen betreffende de verdediging van UA en de belangen en behoeften van de leden van FedeAU, de follow-up van politiek nieuws en belangenbehartiging door FedeAU, alsmede de vertegenwoordiging bij politieke, bestuurlijke en andere externe actoren of partners.

Neem contact met ons op:

Laura Sylvia: communaute@fedeau.be / 0485 13 24 92

Gaëtane: coordination@fedeau.be / 0493 57 75 32

Ontdek ons andere nieuws

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

De missie van FedeAU is het ondersteunen van professionals op het gebied van stadslandbouw op alle niveaus van hun praktijk. Dankzij financiering van het Brussels Gewest en de QiGreen Foundation organiseert FedeAU praktische workshops en promoot ze de expertise van...

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Volgend jaar oktober zullen de sociale inspectiediensten steekproefsgewijze controles uitvoeren in de landbouw (CP 144) en tuinbouwbedrijven (CP 145).Controles ter plaatse zijn vooral informatief en preventief van aard. Ze worden vooraf gepubliceerd op de website van...

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Droogtes, hevige buien: het klimaat slaat op hol! Hoe zit het met grond geteeld met MSV? Wat zijn de voordelen, de hefbomen, de uitdagingen en de behoeften? Op donderdag 13 juli organiseerden FedeAU en het GASAP netwerk een Living Soil Market Garden workshop op het...

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: