Feedback op de eerste Grote Vergadering van FedeAU (12/2021)

Moment van ontmoeting tussen leden en mededefinitie van actieprioriteiten voor FedeAU in 2022

De Vergadering, die ongeveer twintig mensen samenbracht, was de gelegenheid om de prestaties van FedeAU in 2021 te evalueren.

Het maakte het ook mogelijk om twee nieuwe leden van de CA te kiezen: Brigitta de l’Eldoradis en Guillaume de Biotiful, die zich voegen bij de 6 leden van de voormalige CA, die allemaal het avontuur wilden voortzetten.

De leden stemden ook over de inschrijvingscriteria, die bij bewuste deelname aan een gratis prijs blijven om toegankelijk te blijven voor alle geïnteresseerde Brusselse professionals in stadslandbouw.

Ten slotte was de Vergadering een moment van uitwisseling en discussie over de thema’s die door de leden als prioriteiten voor FedeAU in 2022 werden geïdentificeerd, evenals de ontwikkeling van concrete acties die moesten worden ondernomen.

De middag maakte een rijke en gezellige uitwisseling mogelijk tussen de leden van FedeAU, en creëerde en versterkte de banden tussen deze actoren van de stadslandbouw van Brussel.

Ontdek ons andere nieuws

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

De missie van FedeAU is het ondersteunen van professionals op het gebied van stadslandbouw op alle niveaus van hun praktijk. Dankzij financiering van het Brussels Gewest en de QiGreen Foundation organiseert FedeAU praktische workshops en promoot ze de expertise van...

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Volgend jaar oktober zullen de sociale inspectiediensten steekproefsgewijze controles uitvoeren in de landbouw (CP 144) en tuinbouwbedrijven (CP 145).Controles ter plaatse zijn vooral informatief en preventief van aard. Ze worden vooraf gepubliceerd op de website van...

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Feedback op de workshop: Levende Grond Moestuinieren

Droogtes, hevige buien: het klimaat slaat op hol! Hoe zit het met grond geteeld met MSV? Wat zijn de voordelen, de hefbomen, de uitdagingen en de behoeften? Op donderdag 13 juli organiseerden FedeAU en het GASAP netwerk een Living Soil Market Garden workshop op het...

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: