Nieuws van de categorie:

Netwerk

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

Financiële deelname aan trainingen en bezoeken

De missie van FedeAU is het ondersteunen van professionals op het gebied van stadslandbouw op alle niveaus van hun praktijk. Dankzij financiering van het Brussels Gewest en de QiGreen Foundation organiseert FedeAU praktische workshops en promoot ze de expertise van...

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Flashcontroles in de landbouwsector in oktober 2023

Volgend jaar oktober zullen de sociale inspectiediensten steekproefsgewijze controles uitvoeren in de landbouw (CP 144) en tuinbouwbedrijven (CP 145).Controles ter plaatse zijn vooral informatief en preventief van aard. Ze worden vooraf gepubliceerd op de website van...

FedeAU 2023: Wat komt er aan?

FedeAU 2023: Wat komt er aan?

Workshops, Belangenbehartiging, het delen van middelen en Belangenbehartiging voor UA: wat ligt er in het verschiet voor 2023.

Het Fede team groeit!

Het Fede team groeit!

Welkom aan Laura Sylvia Herman, die zich bij Gaëtane Charlier voegt in het vaste team van FedeAU.

Andere categorieën:

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: