Vacature: netwerk-, communicatie- en mutualisatie-facilitator voor de vzw FedeAU (3/5e VTE)

De Brusselse federatie van professionals in de stadslandbouw (FedeAU) versterkt haar team om haar gemeenschap van leden te animeren, haar communicatie te organiseren en mutualisatie-initiatieven te coördineren.

Heb je een passie voorstadslandbouw? Bent u ervan overtuigd dat een ander voedselproductiesysteem mogelijk is? Ontmoet je graag mensen en heb je goede communicatieve vaardigheden? Hebben instrumenten voor co-constructie en collectieve intelligentie geen geheimen voor jou? Heb je een professionele achtergrond in het samenbrengen van actoren en het creëren van collectieve dynamiek?

FedeAU versterkt haar team om haar gemeenschap van leden te animeren, haar communicatie te organiseren en de mutualisatie-initiatieven te coördineren.

Presentatie van de Brusselse federatie van professionals in de stadslandbouw (FedeAU)

Stadslandbouw is een belangrijke sector voor Brussel, waar professionele stadslandbouwprojecten een hoge vlucht nemen. Sinds 2021 werkt FedeAU aan het versterken van de werkomgeving, het opbouwen van technische vaardigheden en het wegnemen van de belemmeringen waarmee professionals in de stadslandbouw worden geconfronteerd.
FedeAU telt momenteel 37 leden.

Het team bestaat uit een coördinator en een raad van bestuur waarin 8 actoren en professionals uit de stadslandbouwsector zitting hebben.

Twee belangrijke missies doorkruisen het leven van FedeAU:

REPRESENT – De vereniging wil de stem van haar leden zijn om hun gemeenschappelijke belangen en eisen te verdedigen. Het treedt op als gesprekspartner van overheden, academische instellingen, sectoren, het grote publiek en de sectoren die betrokken zijn bij de multifunctionaliteit van de stadslandbouw.

MUTUALISEREN EN COMMUNICEREN – De vereniging wil de banden tussen haar leden versterken door een ruimte te bieden voor werk, dialoog en reflectie door en voor producenten op basis van instrumenten voor collectieve intelligentie. De FedeAU wensen de uitwisseling van kennis en goede praktijken vergemakkelijken , het bevorderen van technische ondersteuning tussen collega’s, evenals: collectieve diensten en tools ontwikkelen volgens de behoeften van het veld.

De vereniging wil dus een steunpunt zijn, door en voor professionelen uit de stadslandbouw, in een participatieve en gezamenlijk geconstrueerde dynamiek, voor de ontwikkeling van een duurzameen solidaire stadslandbouw in Brussel en zijn rand.

Uw belangrijkste taken zijn (in samenwerking met de coördinator, het bestuur en de leden)

In je eentje
❏ Communicatie organiseren binnen de ledengemeenschap en daarbuiten – via website, FB-pagina, nieuwsbrief
❏ Organiseren en coördineren van peer-to-peer kennisuitwisselingsruimten voor de gemeenschap – via workshops, opleiding, “field corners“.
❏ Organiseren en coördineren van ruimten en initiatieven voor mutualisatie en koppeling tussen de leden (gegroepeerde verkoop en aankoop, gegevensbank over de sector, project “beheer van de vrijwilligersgemeenschap”, enz.)
❏ Organiseren en coördineren van feestelijke momenten voor de gemeenschap (GA, zomer-BBQ…)
❏ Beheer van het budget voor uw activiteiten
Selecteren, initiëren en ontwikkelen van externe partnerschappen ter ondersteuning van de gemeenschap

In samenwerking met de coördinator
❏ Het team en de kerntaken van FedeAU versterken
❏ Zoeken naar financiële steun om de ontwikkeling ervan te waarborgen
❏ Zorgen voor rapportage en monitoring van thematische subsidies
❏ De behoeften en problemen van de leden ter sprake brengen ten behoeve van de belangenbehartiging door FedeAU
❏ Ontmoeten, informeren en verwelkomen van (nieuwe) leden uit de regio Brussel en omgeving
❏ Bijdragen aan het teamleven en interactie met de Raad van Bestuur

Vereist profiel

❏ Eerdere ervaring met netwerkanimatie en mobilisatie
❏ Eerdere ervaring met de ontwikkeling van instrumenten voor delen en poolen
❏ Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
❏ Beheersing van technieken/tools voor collectieve intelligentie, holacratie, sociocratie
❏ Gevoeligheid voor bemiddelingsinstrumenten en geweldloze communicatie (NVC)
❏ Ervaring met administratief en financieel beheer is een grote troef
❏ Vlotheid in Frans en Engels
❏ Kennis van het Nederlands is een belangrijke troef
❏ Kennis van de context en de actoren van de Brusselse stadslandbouw is een pluspunt

❏ Interpersoonlijke vaardigheden:
– Dynamiek
– Vermogen om in teamverband te werken in een omgeving met meerdere belanghebbenden, goede interpersoonlijke vaardigheden
– Autonomie, proactiviteit en pragmatisme
– Flexibele, constructieve en positieve houding

FEDEAU biedt u

❏ Contract van 3 jaar voor bepaalde tijd (verlengbaar afhankelijk van subsidies)
❏ Deeltijds op 3/5 VTE
❏ Salaris: schaal van het paritair comité 329,02 (4,2)
❏ Werkplaats: Brussel (Elsene, nabij station Etterbeek)
❏ Deelname aan reiskosten
❏ Functionele computer
❏ Afwisselend werk in nauwe samenwerking met de coördinator in een dynamische en zorgzame werkomgeving
❏ Flexibele werktijden tijdens de week met mogelijkheden tot telewerken
Af en toe ’s avonds en in het weekend werken (om bepaalde evenementen bij te wonen)
❏ Wettelijke vakantie dagen en kantoorsluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Interesse in dit aanbod?

Stuur uw CV en sollicitatiebrief vóór 26 februari 2023 (middernacht) naar het volgende adres: info@fedeau.be, met als onderwerp: “Sollicitatie voor de functie van Community Animator”.

CV en sollicitatiebrief in .PDF-formaat, met de namen: “CV_voornaam_naam” en “LM_voornaam_naam”.

Mogelijke start van de functie vanaf 3 april 2023

Als u vragen heeft over FedeAU of het aanbod, kunt u contact met ons opnemen via coordination@fedeau.be.

Meer info op: www.fedeau.be

Ontdek ons andere nieuws

Neem contact op!

coordination@fedeau.be

@fedeau

@fedeau

FedeAU wordt ondersteund door: